Warsztaty

Ustawienia

cena

102

+ VAT

czas trwania

8-9 godzin

najbliższe daty

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Całość nie jest sumą części

Sesja grupowa terapii ustawień systemowych według Berta Hellingera jest formą terapii polegającą na pracy z całym systemem rodzinnym lub grupą, w której uczestnicy wspólnie pracują nad rozwiązaniem problemów i uzyskaniem lepszego zrozumienia swoich relacji. Celem tej terapii jest pomoc uczestnikom w odkryciu i zmianie ukrytych wzorców zachowań i myślenia, które mogą być przyczyną trudności w ich relacjach z innymi.

Jedność z innymi 

Podczas sesji uczestnicy siedzą w kręgu i pracują z terapeutą, który jest moderatorem i prowadzi sesję. Terapeuta pomaga uczestnikom w identyfikacji i wyrażeniu emocji i myśli, które leżą u podstaw ich trudności, a także pomaga im zrozumieć, jak te emocje i myśli wpływają na ich relacje z innymi.

Podczas sesji uczestnicy mogą mieć okazję do wyrażenia swoich myśli i uczuć poprzez różne formy ekspresji, takie jak mowa, ruch, taniec lub rysunek. Terapeuta może też zachęcać uczestników do interakcji ze sobą poprzez różne ćwiczenia i ćwiczenia w grupie, takie jak role-play lub praca z modelem.

Zobacz większą całość

Celem terapii ustawień systemowych jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu i zmianie ukrytych wzorców zachowań i myślenia, które mogą być przyczyną trudności w ich relacjach z innymi. Poprzez pracę z całym systemem rodzinnym lub grupą, uczestnicy mogą zyskać lepsze zrozumienie swoich relacji i nauczyć się lepiej radzić sobie z trudnościami w przyszłości.

najbliższe daty

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Zobacz też