Treningi

Neurofeedback

cena

6000

czas trwania

7

dni

najbliższe daty

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Fundacja 108 prowadzi spersonalizowane treningi neurofeedbacku Holograficzny Umysł®, które prowadzą do intensywnej transformacji neurochemii mózgu oraz sposobów jego funkcjonowania.

Świadomość

Neuroeedback to terapia ciała-umysłu, która używa sygnałów elektrycznych w celu osiągnięcia świadomości i kontroli nad procesami psycho-fizjologicznymi.

Medytacja

Neurofeedback można nazwać medytacją wspomaganą komputerowo. Jest to proces uczenia się sterowania falami mózgu za pomocą informacji zwrotnych pochodzących z EEG.

Metoda

Tygodniowy trening neurofeedbacku z EEG w wersji QEEG (quality neurofeedback) to obecnie najskuteczniejsze narzędzie do trenowania mózgu, aby ten był elastyczny, wydajny i odporny. Wielokrotnie dowiedziono naukowo, że trenowanie mózgu skutkuje znacznym zmniejszeniem lub zanikiem uciążliwych objawów.

Samoświadomość

W typowych warunkach życia sam mózg jest tym narzędziem, które daje feedback na temat pracy innych organów i systemów w ciele. Dzięki nanosekundowemu feedbackowi mózg wreszcie uczy się sam siebie, zaczyna sam wykrywać własne obszary problemowe, przerywać nieefektywne połączenia neuronalne i adaptować się do nowych sposobów poznawania, czucia i działania. W zwyczajnym życiu nie dostajesz feedbacku nawet raz dziennie. Podczas treningu odbierasz go kilka razy na sekundę.

Nieliniowość

Skutkiem intensywnej, nowej aktywności mózgu może okazać się myślenie i postrzeganie holograficzne w miejsce myślenia i postrzegania liniowego. Myślenie holograficzne oznacza, że mózg nie potrzebuje mozolnie łączyć słów, myśli i wątków ale niejako „podaje na tacy” złożoną, wieloaspektową i spójną informację, z której dopiero można ułożyć zdania w linearnym języku. Jednak, nie jest to konieczne, aby „przejść” do kolejnego hologramu. Potencjalnie, w zaawansowanych treningach QEEG możliwe jest nawet przekazywanie hologramów pomiędzy dwoma mózgami.

Czego możesz się spodziewać?

  • 12% wyższe IQ
  • 17% wyższa inteligencja emocjonalna (EQ)
  • 60% lepsza jakość snu
  • 20% wyższa samoocena
  • 40% synchronizacja mózgu i serca
  • 30% lepsze zdrowie

najbliższe daty

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Zobacz też