Warsztaty

Restarting

cena

65.5

czas trwania

8-9

h

najbliższe daty

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Spotkaj swoją grupę

Terapia grupowa metodą Restartingu® jest formą psychoterapii, w trakcie której grupa osób spotyka się, aby omówić swoje problemy emocjonalne, relacyjne lub behawioralne. W trakcie tego intensywnego procesu grupowego dr Izabela Kopaniszyn zapewnienia uczestnikom moderowanie wypowiedzi, wsparcie emocjonalne oraz pomoc w znalezieniu destrukcyjnych przekonań i zastąpieniu ich nowymi.

Zmień stare przekonania 

Tematyka terapii dostosowana jest do potrzeb uczestników w danej grupie. Zazwyczaj spotkania odbywają się jednorazowo lub w ciągu dwóch dni i trwają od sześciu do ośmiu godzin.

Podczas Restartingu® uczestnicy mogą mówić o swoich problemach i uczuciach w obecności innych osób, co pomaga im w lepszym rozumieniu własnych myśli i emocji oraz umożliwia nawiązanie kontaktu z innymi osobami, które doświadczają podobnych trudności. Terapia jest również pomocna w nauce asertywności oraz w zwiększaniu pewności siebie i samooceny.

Efektywna transformacja 

Restarting®, jako metoda autorska jest skuteczny również dlatego, iż jest on połączeniem terapii behawioralnej, analizy transakcyjnej, terapii narracyjnej oraz pracy z podświadomością, które koncentrują się na różnych aspektach funkcjonowania psychicznego. 

W każdym przypadku terapia jest związana z utrzymaniem bezpiecznego i skutecznego środowiska pracy grupowej oraz pomocna w osiągnięciu pożądanych zmian szybko i skutecznie.

Restartingi® odbywają się zarówno w miejscach fizycznych na przykład podczas Combo Intensive, jak też on-line.

najbliższe daty

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Zobacz też